Latviešu mednieku un makšķernieku klubs
English version

Piederība klubam

Latviešu mednieku un makšķernieku klubs ir privāts klubs kas uzņem tikai biedrus kuri ir latviešu izcelsmes. Ja esat ieinteresēts kļūt par biedru lūdzu sazinaties ar Prezidentu () vai ar vienu no citiem valdes locekļiem lai pārrunātu Jūsu atbilstību.

Piederība LMMK

Biedru maksa 2017.gadam ir $140.00 gan vīriešiem gan sievietēm. Jauniem biedriem ir jāmaksa papildus $50.00 iestāšanās maksa. Pievienojat $50.00 virsmaksu maksājumiem kas pienāks pēc 1. maija.

Biedri ar atļaujām

Katram biedrim kuram pieder ieroču atļauja un kas plāno piedalīties ar savu ieroci kādā šaušanas sportā kluba īpašumā "Bērzainē" ir arī jākļūst par biedru "Canadian Shooting Sports Association" (CSSA) cauri klubam. Šī organizācija ne tik vien pārstāv šāvēju tiesības Kanādā bet arī piedāvā apdrošināšanu zaudējumiem atsevišķiem biedriem kā arī visam klubam.

CSSA gada maksas 2017.gadam nav mainījušās no 2016.gada un tās ir:

Biedru kategorijas 1 gads 2 gadi
Parasts $45.00  $85.00
Ģimene $80.00 $155.00
Jaunieši $27.00  $49.00

Jaunietis: Biedrs kuram vēl nav pagājusi 18. dzimšanas diena.

Ģimene: Biedrs, bidera sieva vai vīrs un bērni jaunāki par 21 gadu kas dzīvo mājās un vēl iet pilnu laiku skolā.

Piezīme : Visi biedri kuriem jau ir esoša piederība CSSA kas iztecēs kautkad nākošā gadā ir tomēr arī jāatjauno piederību CSSA tanī pašā laikā kad viņi apmaksā piederību LMMK 2017.gadam.

Biedru nodevu apmaksa

Kluba un CSSA gada biedru maksas var samaksāt kluba pasākumos vai nosūtīt pa pastu kluba kasierei, Elizabetei Marsonei. Lūdzu rakstat čekus uz "Latvian Anglers & Hunters Club". Sūtat pastu uz:

Elizabete Mārsone
17690 Horseshoe Hill Rd.
Caledon, ON  L7K 2B1

Svarīga ziņa !

Visām kluba biedra naudām jābūt samaksātām līdz 31. janvārim. Biedriem kas maksā pēc šī datuma būs jāpievieno $50.00 virsmaku. Visiem biedriem arī jāsamaksā CSSA biedru naudu klubam pirms 31.janvārim neskatoties uz tās atjaunošanas datumu nākamajā kalendara gadā.

Biedru nauda 2018.gadam bus $150.00.

Kluba valde

Kluba valde ir:

Priekšsēdis Dainis A. Mārsons (519) 927-7717
Priekšsēža vietnieks Roberts Wheelers  
Sekretārs Shannons Wheelers  
Kasiere Elizabete (Liz) Mārsons (519) 927-7717
Sporta vadītājs Eduards Brencis  
Šāvēju drošības pārzinis Dainis Stanga (416) 461-5892

Katru gadu ievēlē jaunu kluba valdi gadskāartējā pilnsapulcē pēc kluba biedru balsīm.

Kluba statūti

Ja vēlaties tuvāk iepazīties ar kluba noteikumiem, varat paskatīties kluba statūtus angļu valodā Word document vai Adobe Acrobat formātos.