Latviešu mednieku un makšķernieku klubs
English version

Vēsture

Lapa:   1   2   3   4   5   6
1954.gadā pēc zaķu medībām

1952.gads: Biedri sanāk kopā

Kopš 1954. gada Latviešu mednieku un makšķernieku klubs ir apņēmies cienīt Kanādas likumus kuri kopj dabu un dzīvnieku pasauli kā arī draudzību un biedrību visās darbībās klubā un ārpus kluba.

Kluba biedri uzskata 1952. gada 6. aprīli par kluba dibināšanas dienu, lai gan Latviešu mednieku un makšķernieku klubu oficiāli dibināja Toronto pilsētā 1954. gada 12. jūlijā (40 College Street pie "Central Y.M.C.A.") 33 mednieki un makšķernieki: Jūlijs Atkauķis, Jānis Atmats, Pēteris Bārdiņš, Osvalds Bērziņš, Eduarts Brencis, Pēteris Brencis, Georgs Brīviņš, Aloizs Budze, Jānis Bušmanis, Aleks Dizenbachs, Dr. Pēteris Bārdiņš, kluba priekšsēdis no 1953. līdz 1974. gadam, un goda priekšsēdis līdz viņa miršanai 1977.g. 18. martā Rudolfs Ermansons, Ernests Helds, Edvīns Kanarīns, Teodors Ķenģis, Alfreds Kļaviņš, Marjans Kozlovskis, Arnolds Kvēps,Eduarts Osītis, Ludvigs Ozoliņš, Kārlis Postreiters, Mintauts Rengarts, Alberts Salnājs, Kārlis Sevilis, Jānis Skrastiņš, Ernests Skuja, Donāts Šmāns, Aleksandrs Šmāns, Harijs Stefānijs, Jānis Treijs, Fricis Valdmanis, Evalds Zirnītis, Kārlis Zirnītis un Jānis Zvaigznīte. Klubu oficiāli piereģistrēja Ontario provinces sekretariātā 1955.gada 14. aprīlī.

Kluba pirmajā valdē ievēlēja priekšsēdi P.Bārdiņu, prieksēža vietnieku E.Brenci, sekretāru J.Treiju, kasieri A.Salnāju un sporta daļas vadītāju O.Bērziņu.


Lapa:   1   2   3   4   5   6