Latviešu mednieku un makšķernieku klubs
English version

Vēsture

Lapa:   1   2   3   4   5   6

Sešdesmitie gadi: Klubs paplašinās

1960. gadā tika pievienoti vēl 14 akri (5.6 hektāri) zemes "Bērzaines" īpašumam par $1,500, un lai nosegtu visas zemes iegādāšanas izmaksas tika izmantoti kluba kā arī kluba biedru personīgie līdzekļi. Biedri nolēma maksāt $5.00 vai ziedot vienu talkas dienu gadā strādājot kluba īpašumā, bet šis plāns tika mainīts nākošajā gadā to aizvietojot ar biedra maksas palielinājumu uz $10.00.

Līdz šim "Bērzaines" šautuve darbojās bez tranšejas stendiem un elektrības. 1963. gadā tika uzbūvēti stendi kā arī ievilkta elektrība.

1966. gadā klubs uzbūvēja apaļo stenda šaušanas torni, otru tranšejas šaušanas māju un ģērbtuves paviljonu peldbaseinam. Kluba biedri pabeidza būvēt .22 kalibra šautuvi, ievilka elektrību un uzstādija sūkni peldbaseinam.

Iekšējās sadzīves un goda tiesas noteikumi tika apstiprināti tikai 1964. gadā. Instrukcijas makšķerēšanas sportam pievienoja 1968. gadā. Biedru skaits joprojām turpināja augt līdz 89 biedriem 1967. gadā un 125 biedriem 1968. gadā.

Pirmā Bērzaines šilte

1969. gadā klubs nolēma veikt nopietnas pārmaiņas. Tika pievienoti 10 akri (4 hektāri) zemes lai palielinātu kopējo platību līdz 60.2 akriem (24.4 hektāriem). Klubs pārmainīja savu nosaukumu no "Latviešu medīšanas un makšķerēšanas klubs" uz "Latviešu mednieku un makšķernieku klubs". Kluba biedri arī nolēma paplašināt galveno "Bērzaines" ēku. Lai iegūtu līdzekļus projektam biedriem lūdza samaksāt $15.00 ikgadējo biedra maksu pirms 1. aprīļa vai $20.00 pec 1. aprīļa.


Lapa:   1   2   3   4   5   6